Ga naar de hoofdinhoud
Deze pagina is automatisch vertaald uit het Engels.
Multicultureel Informatiecentrum

Privacyverklaring

Multicultureel Informatiecentrum / Directie van de Arbeid, stelt strenge eisen aan de beveiliging bij het verwerken van persoonlijke informatie en dat de geheimhouding van informatie en vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd in overeenstemming met wet- en regelgeving en het eigen beveiligingsbeleid.

Opmerking: op 1 april 2023 fuseerde het Multicultureel Informatiecentrum met het Directoraat van Arbeid . De wetten met betrekking tot immigrantenkwesties zijn bijgewerkt en weerspiegelen nu deze verandering. De privacyverklaring van het Directoraat Arbeid is nu van toepassing op de gefuseerde agentschappen.

Het Directoraat Arbeid is verantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens door het agentschap. Voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken is het voor het Arbeidsbureau noodzakelijk om met persoonsgegevens van personen te werken. De organisatie stelt strenge eisen aan de beveiliging bij het verwerken van persoonsgegevens en dat de geheimhouding van informatie en vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd in overeenstemming met wet- en regelgeving en het eigen beveiligingsbeleid.

Hier vindt u het privacy- en veiligheidsbeleid van het bureau: Persónuvernd og öryggisstefna (alleen in het IJslands)

De organisatie stelt strenge eisen aan de beveiliging bij het verwerken van persoonsgegevens.