Biçe ser naveroka sereke
Ev rûpel bixweber ji Îngilîzî hatiye wergerandin.