Үндсэн агуулга руу шилжих
Энэ хуудсыг англи хэлнээс автоматаар орчуулсан.
Хууль зүйн яам · 26.02.2024

Украинчуудын оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгах

Бөөнөөр явах үндэслэлээр оршин суух зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах

Хууль зүйн сайд ОХУ-ын түрэмгийллийн улмаас Украйнаас олноор цагаачлах болсон шалтгааны хамтын хамгаалалтын тухай Гадаадын иргэдийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах шийдвэр гаргажээ . Сунгалт нь 2025 оны 3-р сарын 2 хүртэл хүчинтэй.

Зөвшөөрлийн хугацааг сунгахын тулд хүн бүр зургаа авахуулах шаардлагатай.

Та зөвшөөрлийн сунгалтын талаарх нэмэлт мэдээллийг доороос авна уу.

Украин: Бөөнөөр явах үндэслэлээр оршин суух зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах

Исланд хэл: Framlenging dvalarleyfa veena ålåsfågål