Svetukira kuzvinyorwa zvikuru
Peji ino yakashandurirwa kubva kuChirungu.