Tsibela kumxholo ophambili
Eli phepha liguqulelwe ngokuzenzekela ukusuka kwisiNgesi.
Ubumi - uviwo lwesi-Icelandic · 15.09.2023

Uviwo lwesi-Icelandic kwabo bafaka isicelo sobumi

Uviwo olulandelayo lwesi-Icelandic kwabo bafaka isicelo sobumi base-Icelandic, luya kubanjwa ngoNovemba ka-2023.

Ubhaliso luqala nge-21st kaSeptemba. Inani eliqingqiweyo liya kwamkelwa kumjikelo ngamnye wovavanyo.

Ubhaliso luyaphela, nge-2 kaNovemba.

Akunakwenzeka ukubhalisela uviwo emva komhla wokugqibela wokubhalisa.

Ulwazi oluthe vetshe kwiwebhusayithi yesikolo solwimi lwaseMímir.

Iimviwo zesi-Icelandic zabafaki-zicelo zobumi baseIceland zibanjwa kabini ngonyaka, entwasahlobo nasekwindla. Isikolo solwimi lwaseMímir sijongene nokuphunyezwa kweemviwo zobumi kwiZiko leSizwe lezeMfundo.

Umsebenzi wenziwa ngokuhambelana nemigaqo ebekwe yi-Arhente yeSizwe yeMfundo malunga nokubhaliswa kunye neentlawulo.