Əsas məzmuna keçin
Bu səhifə ingilis dilindən avtomatik tərcümə edilmişdir.
Multikultural Məlumat Mərkəzi

Məxfilik Bildirişi

Multikultural Məlumat Mərkəzinin (MM) məxfilik bildirişində MM-in fəaliyyəti üçün və hansı məqsədlə fərdlər haqqında hansı şəxsi məlumatları topladığı bildirilir. Biz fərdlərin məxfiliyinə əhəmiyyət veririk və buna ciddi yanaşırıq.

MM agentliyin xidmətlərini alan şəxslərin hüquqlarına hörmət edilməsinə və şəxsi məlumatların bütün işlənməsinin hər zaman qüvvədə olan qanun və qaydalara uyğun aparılmasına böyük diqqət yetirir. MM-in məxfilik bildirişində MM-in fəaliyyəti üçün və hansı məqsədlə şəxslər haqqında hansı şəxsi məlumatları topladığı bildirilir.

Siz həmçinin məlumatın digər alıcıları və onların nə qədər müddət saxlanılması haqqında məlumat tapa bilərsiniz. Bundan əlavə, MKM-nin şəxsi məlumatı hansı əsaslarla topladığı, şəxslərin hansı hüquqlardan istifadə etdiyi və № 355-ci Fərdi Məlumatların Mühafizəsi və Emalı Haqqında Qanunla əlaqəli digər mühüm məlumatları əldə etmək olar. 90/2018.