Преминете към основното съдържание
Тази страница е автоматично преведена от английски.
Кутия за инструменти

Публикуван материал

Тук можете да намерите всякакви материали от Мултикултурния информационен център. Използвайте съдържанието, за да видите какво може да предложи този раздел.

Информационни брошури за бежанци

Fyrstu skrefin - Важна информация за тези, които се преместват в Исландия

Наръчник и инструментариум на ВКБООН на исландски

В училище - Книжка за оцветяване

Мултикултурният информационен център - Политики и инструкции

План за прием на жители от чужд произход

Културна компетентност