Neidio i'r prif gynnwys
Mae'r dudalen hon wedi'i chyfieithu'n awtomatig o'r Saesneg.
Blwch offer

Deunydd cyhoeddedig

Yma gallwch ddod o hyd i bob math o ddeunydd o'r Ganolfan Gwybodaeth Amlddiwylliannol. Defnyddiwch y tabl cynnwys i weld beth sydd gan yr adran hon i'w gynnig.

Taflenni gwybodaeth i ffoaduriaid

Os na fyddwch chi'n dod o hyd i'r llyfrynnau yma uchod, wedi'u cyfieithu â llaw i'ch iaith chi, gallwch eu hagor yma (fersiwn HTML) a dylai ymddangos yn yr iaith rydych chi wedi'i dewis ar gyfer y wefan. Ond cofiwch mai cyfieithu peirianyddol ydyw yn yr achos hwn .

Fyrstu skrefin - Gwybodaeth bwysig i'r rhai sy'n symud i Wlad yr Iâ

Poster gwybodaeth

Poster gwybodaeth: Oes gennych chi gwestiwn? Sut i gysylltu â ni? Ar y poster fe welwch fanylion cyswllt, opsiynau ar gyfer cymorth a mwy. Lawrlwythwch y poster maint llawn A3 yma .

Llawlyfr UNHCR a phecyn cymorth yng Ngwlad yr Iâ

Yn yr ysgol - Llyfryn lliwio

Polisïau'r Gyfarwyddiaeth Lafur

Nodyn: Ar 1 Ebrill, 2023, unodd y Ganolfan Gwybodaeth Amlddiwylliannol â'r Gyfarwyddiaeth Lafur . Mae'r cyfreithiau sy'n ymwneud â materion mewnfudo wedi'u diweddaru ac maent bellach yn adlewyrchu'r newid hwn. Mae polisïau cyffredinol y Gyfarwyddiaeth Lafur bellach yn berthnasol i'r asiantaethau unedig.

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am bolisïau'r asiantaeth (yng Ngwlad yr Iâ yn unig).

Cynllun ar gyfer derbyn trigolion o darddiad tramor

Cymhwysedd diwylliannol