Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί αυτόματα από τα Αγγλικά.
Πολυπολιτισμικό Κέντρο Πληροφόρησης

Σημείωση απορρήτου

Η ειδοποίηση απορρήτου του Πολυπολιτισμικού Κέντρου Πληροφοριών (MCC) αναφέρει ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει το MCC σχετικά με άτομα για τις δραστηριότητές του και για ποιο σκοπό. Ενδιαφερόμαστε για το απόρρητο των ατόμων και το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.

Το MCC δίνει μεγάλη έμφαση στον σεβασμό των δικαιωμάτων όσων λαμβάνουν τις υπηρεσίες του πρακτορείου και ότι όλη η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών γίνεται ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η ειδοποίηση απορρήτου του MCC αναφέρει ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει το MCC σχετικά με άτομα για τις δραστηριότητές του και για ποιο σκοπό.

Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες σχετικά με άλλους παραλήπτες των πληροφοριών και για πόσο καιρό αποθηκεύονται. Επιπλέον, μπορούν να βρεθούν πληροφορίες βάσει των οποίων το MCC συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, ποια δικαιώματα απολαμβάνουν τα άτομα και άλλες σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον Νόμο περί Προστασίας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων αριθ. 90/2018.