Hüppa põhisisu juurde
See leht on inglise keelest automaatselt tõlgitud.
Mitmekultuuriline teabekeskus

Privaatsusteatis

Mitmekultuurilise teabekeskuse (MCC) privaatsusteates on kirjas, milliseid isikuandmeid MCC oma tegevuseks üksikisikute kohta kogub ja mis eesmärgil. Hoolime inimeste privaatsusest ja võtame seda tõsiselt.

MCC paneb suurt rõhku agentuuri teenuseid saavate isikute õiguste austamisele ja sellele, et kogu isikuandmete töötlemine oleks alati kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega. MCC privaatsusteates on kirjas, milliseid isikuandmeid MCC oma tegevuseks üksikisikute kohta kogub ja mis eesmärgil.

Samuti saate teavet teiste teabe saajate ja selle säilitamise kohta. Lisaks saab teavet selle kohta, mille alusel MCC isikuandmeid kogub, millised õigused on üksikisikutel ja muud olulist teavet, mis on seotud isikuandmete kaitse ja töötlemise seadusega nr. 90/2018.