پرش به محتوای اصلی
این صفحه به صورت خودکار از انگلیسی ترجمه شده است.
وزارت دادگستری · 26.02.2024

تمدید مجوز اقامت برای اوکراینی ها

تمدید مدت اعتبار اجازه اقامت بر اساس خروج دسته جمعی

وزیر دادگستری تصمیم به تمدید مدت اعتبار ماده 44 قانون اتباع خارجی در مورد حمایت جمعی از مهاجرت دسته جمعی از اوکراین به دلیل تهاجم روسیه گرفته است. تمدید تا 2 مارس 2025 معتبر است.

هرکسی برای تمدید مجوز باید عکس خود را بگیرد.

در زیر اطلاعات بیشتر در مورد تمدید مجوز را مشاهده می کنید:

اوکراینی: تمدید مدت اعتبار اجازه اقامت بر اساس خروج دسته جمعی

ایسلندی: Framlenging dvalarleyfa væna ålåsfågål