پرش به محتوای اصلی
این صفحه به صورت خودکار از انگلیسی ترجمه شده است.
مرکز اطلاعات چندفرهنگی

اطلاعیه حفظ حریم خصوصی

اعلامیه حریم خصوصی مرکز اطلاعات چندفرهنگی (MCC) بیان می کند که MCC چه اطلاعات شخصی را در مورد افراد برای فعالیت های خود و برای چه هدفی جمع آوری می کند. ما به حریم خصوصی افراد اهمیت می دهیم و آن را جدی می گیریم.

MCC تاکید زیادی بر احترام به حقوق کسانی دارد که خدمات آژانس را دریافت می کنند و اینکه تمام پردازش اطلاعات شخصی همیشه مطابق با قوانین و مقررات قابل اجرا است. اعلامیه حریم خصوصی MCC بیان می کند که MCC چه اطلاعات شخصی را در مورد افراد برای فعالیت های خود و برای چه هدفی جمع آوری می کند.

همچنین می توانید اطلاعاتی در مورد سایر گیرندگان اطلاعات و مدت زمان ذخیره آن بیابید. علاوه بر این، اطلاعاتی را می توان یافت که بر اساس آن MCC اطلاعات شخصی را جمع آوری می کند، افراد از چه حقوقی برخوردار هستند و سایر اطلاعات مهم مربوط به قانون حفاظت و پردازش داده های شخصی شماره. 90/2018.