Léim go dtí an príomhábhar
Aistríodh an leathanach seo go huathoibríoch ón mBéarla.
Ionad Faisnéise Ilchultúrtha

Fúinn

Is é aidhm an Ionaid Faisnéise Ilchultúrtha (MCC) a chur ar chumas gach duine a bheith ina bhall gníomhach de shochaí na hÍoslainne, is cuma cén cúlra nó cén áit as a dtagann siad.

Ar an suíomh Gréasáin seo cuireann an MCC eolas ar fáil ar go leor gnéithe de ghnáthshaol agus de riarachán na hÍoslainne agus cuireann sé tacaíocht ar fáil maidir le bogadh go dtí an Íoslainn agus amach aisti.

Soláthraíonn an MCC tacaíocht, comhairle agus faisnéis maidir le saincheisteanna inimirceach agus dídeanaithe san Íoslainn do dhaoine aonair, do chomhlachais, do chuideachtaí agus d'údaráis na hÍoslainne.

Ról an MCC

Is é ról an MCC ná idirghaolmhaireacht a éascú idir daoine a bhfuil fréamhacha éagsúla acu agus feabhas a chur ar sheirbhísí d’inimircigh a bhfuil cónaí orthu san Íoslainn.

  • Comhairle agus faisnéis a sholáthar don rialtas, institiúidí, cuideachtaí, cumainn agus daoine aonair maidir le saincheisteanna inimirceacha.
  • Comhairle a thabhairt do bhardas maidir le glacadh le hinimircigh a bhogann go dtí an bhardas.
  • Inimircigh a chur ar an eolas faoina gcearta agus a ndualgais.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt saincheisteanna inimirce sa tsochaí, lena n-áirítear bailiú faisnéise, anailís agus scaipeadh faisnéise.
  • Moltaí agus tograí le haghaidh beart a bhfuil sé mar aidhm acu a chumasú do gach duine aonair a bheith ina rannpháirtithe gníomhacha sa tsochaí, beag beann ar náisiúntacht nó tionscnamh, a chur faoi bhráid na nAirí, an Bhoird Inimirce agus údaráis rialtais eile.
  • Tuarascáil bhliantúil a chur le chéile don Aire ar cheisteanna inimirce.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na dtionscadal atá leagtha amach i rún parlaiminte ar phlean gníomhaíochta i gcúrsaí inimirce.
  • Oibriú ar thionscadail eile de réir chuspóirí an dlí agus rún parlaiminte ar phlean gníomhaíochta i gcúrsaí inimirce agus freisin de réir cinnidh eile ón Aire.

Ról MCC mar a thuairiscítear sa dlí (Íoslainnis amháin)

Nóta: Ar an 1 Aibreán, 2023, chomhcheangail MCC leis an Stiúrthóireacht Saothair . Nuashonraíodh na dlíthe a chlúdaíonn saincheisteanna inimirceacha agus léiríonn siad an t-athrú seo anois.

Comhairleoireacht

Reáchtálann an tIonad Faisnéise Ilchultúrtha seirbhís chomhairleoireachta agus tá a fhoireann anseo chun cabhrú leat. Tá an tseirbhís saor in aisce agus faoi rún. Tá comhairleoirí againn a labhraíonn Béarla, Polainnis, Spáinnis, Araibis, Úcráinis, Rúisis agus Íoslainnis.

Foireann

Seirbhísí do dhídeanaithe agus comhairleoirí gairmiúla do dhaoine atá ag obair i réimse na seirbhísí dídeanaithe

Auður Loftsdóttir / audur.loftsdottir@vmst.is

Speisialtóir – gnóthaí dídeanaithe

Belinda Karlsdóttir / belinda.karlsdottir@vmst.is

Speisialtóir – gnóthaí dídeanaithe

Daryna Bakulina / daryna.bakulina@vmst.is

Speisialtóir – gnóthaí dídeanaithe

Jóhanna Vilborg Ingvarsdóttir / johanna.v.ingvardottir@vmst.is

Speisialtóir – gnóthaí dídeanaithe

Sigrún Erla Egilsdóttir / sigrun.erla.egilsdottir@vmst.is

Speisialtóir – gnóthaí dídeanaithe

Déan teagmháil le: rescuee@vmst.is / (+354) 450-3090

Comhairleoirí

Alvaro (Spáinnis agus Béarla)

Janina (Polainnis, Íoslainnis agus Béarla)

Sali (Araibis agus Béarla)

Svitlana (Úcráinis, Rúisis, Polainnis, Béarla)

Tatiana (Úcráinis, Rúisis, Béarla, Íoslainnis)

Valerie (Úcráinis, Rúisis, Béarla, Íoslainnis)

Déan teagmháil le: mcc@vmst.is / (+354) 450-3090 / mboilgeog comhrá láithreáin ghréasáin

TF agus foilsitheoireacht

Björgvin Hilmarsson

Déan teagmháil le: it-fjolmenningarsvid@vmst.is / (+354) 450-3090

Bainisteoir rannáin

Inga Sveinsdóttir

Déan teagmháil le: inga.sveinsdottir@vmst.is / (+354) 531-7419

Fón agus uaireanta oifige

Is féidir tuilleadh faisnéise agus tacaíochta a iarraidh ach teagmháil a dhéanamh linn trí ghlaoch a chur ar (+354) 450-3090.

Bíonn ár n-oifig ar oscailt i rith na seachtaine 09:00 – 15:00.

Seoladh

Ionad Faisnéise Ilchultúrtha

Grensásvegur 9

108 Réicivíc

Uimhir aitheantais: 700594-2039

Ár suíomh ar an léarscáil

Beartais agus treoracha