Dhia mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Nplooj ntawv no tau raug muab txhais los ntawm Askiv.
Toolbox

Cov ntaub ntawv luam tawm

Ntawm no koj tuaj yeem nrhiav txhua yam khoom siv los ntawm Multicultural Information Center. Siv lub rooj ntawm cov ntsiab lus los saib seb tshooj no muaj dab tsi.

Cov ntaub ntawv qhia rau cov neeg tawg rog

Fyrstu skrefin - Cov ntaub ntawv tseem ceeb rau cov neeg tsiv mus rau Iceland

UNHCR phau ntawv qhia thiab cov cuab yeej siv hauv Icelandic

Hauv tsev kawm ntawv - Phau ntawv xim xim

Multicultural Information Center - Txoj Cai thiab cov lus qhia

Npaj rau kev txais tos cov neeg tuaj txawv teb chaws tuaj

Kev cai lij choj