Անցնել հիմնական բովանդակությանը
Այս էջը ավտոմատ կերպով թարգմանվել է անգլերենից:
Բազմամշակութային տեղեկատվական կենտրոն

Գաղտնիության ծանուցում

Բազմամշակութային տեղեկատվական կենտրոնի (MCC) գաղտնիության ծանուցման մեջ նշվում է, թե ինչ անձնական տվյալներ է հավաքում ՀՄԿ-ն անհատների մասին իր գործունեության համար և ինչ նպատակով: Մենք հոգում ենք անհատների գաղտնիության մասին և լրջորեն ենք վերաբերվում դրան:

ՀՄԿ-ն մեծ շեշտ է դնում գործակալության ծառայությունները ստացողների իրավունքների հարգման վրա, և որ անձնական տեղեկատվության ողջ մշակումը մշտապես համապատասխանում է գործող օրենքներին և կանոնակարգերին: ՀՄԿ-ի գաղտնիության ծանուցման մեջ նշվում է, թե ինչ անձնական տեղեկություններ է ՀՄԿ-ն հավաքում անհատների մասին իր գործունեության համար և ինչ նպատակով:

Կարող եք նաև տեղեկություններ գտնել տեղեկատվության այլ հասցեատերերի և այն պահելու մասին: Ի հավելումն, կարելի է գտնել տեղեկություններ, որոնց հիման վրա ՀՄԿ-ն հավաքում է անձնական տեղեկությունները, ինչ իրավունքներ են օգտվում անհատները և այլ կարևոր տեղեկություններ՝ կապված Անձնական տվյալների պաշտպանության և մշակման մասին օրենքի N. 90/2018 թ.