Үндсэн агуулга руу шилжих
Энэ хуудсыг англи хэлнээс автоматаар орчуулсан.
Хэрэгслийн хайрцаг

Нийтэлсэн материал

Эндээс та олон соёлын мэдээллийн төвийн бүх төрлийн материалыг олж авах боломжтой. Энэ хэсэгт юу санал болгож байгааг харахын тулд агуулгын хүснэгтийг ашиглана уу.

Дүрвэгсдэд зориулсан мэдээллийн товхимол

Fyrstu skrefin - Исланд руу нүүж буй хүмүүст зориулсан чухал мэдээлэл

Исланд хэл дээрх НҮБ-ын дүрвэгсдийн комиссын гарын авлага, хэрэглүүр

Сургуульд - Өнгөт товхимол

Олон соёлын мэдээллийн төв - Бодлого, заавар

Гадаадын оршин суугчдыг хүлээн авах төлөвлөгөө

Соёлын ур чадвар