ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ/ਦਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਦਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: Persónuvernd og öryggisstefna (ਸਿਰਫ਼ ਆਈਸਲੈਂਡਿਕ ਵਿੱਚ)

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।