U bood nuxurka muhiimka ah
Boggan si toos ah ayaa looga turjumay Ingiriis.
Canshuur celinta · 01.03.2024

Canshuur celinta sanadka dakhliga 2023 - macluumaad muhiim ah

Haddii aad ka soo shaqeysay Iceland sanadkii hore, waa inaad xasuusataa inaad xareyso canshuur celintaada, xitaa haddii aad ka guurtay dalka. Buugyarahaan waxaad ka heleysaa tilmaamo fudud oo ku saabsan sida loo xareeyo canshuur celinta aasaasiga ah.

Macluumaad isku mid ah iyo ka badan ayaa laga heli karaa bogga internetka ee Dakhliga Iceland iyo Kastamka oo ku qoran luqado badan.

Xiriirinta waxtarka leh