Hoppa till huvudinnehållet
Denna sida har automatiskt översatts från engelska.
Mångkulturellt informationscenter

Sekretessmeddelande

I Multicultural Information Centres (MCC) sekretessmeddelande framgår vilken personlig information som MCC samlar in om individer för sin verksamhet och för vilket ändamål. Vi bryr oss om individers integritet och tar det på allvar.

MCC lägger stor vikt vid att respektera rättigheterna för de som tar emot myndighetens tjänster och att all behandling av personuppgifter vid alla tidpunkter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar. MCC:s sekretessmeddelande anger vilken personlig information som MCC samlar in om individer för sina aktiviteter och för vilket ändamål.

Du kan även hitta information om andra mottagare av informationen och hur länge den lagras. Dessutom kan information hittas om på vilka grunder MCC samlar in personuppgifter, vilka rättigheter individer åtnjuter och annan viktig information relaterad till lagen om skydd och behandling av personuppgifter nr. 90/2018.