ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หน้านี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติจากภาษาอังกฤษ
ศูนย์ข้อมูลพหุวัฒนธรรม

แจ้งให้ทราบความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว ของศูนย์ข้อมูลหลากหลายวัฒนธรรม (MCC) ระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ MCC รวบรวมเกี่ยวกับบุคคลสำหรับกิจกรรมต่างๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลและให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

MCC ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิของผู้ที่ได้รับบริการของหน่วยงาน และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา ประกาศความเป็นส่วนตัวของ MCC ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ MCC รวบรวมเกี่ยวกับบุคคลสำหรับกิจกรรมต่างๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับข้อมูลคนอื่นๆ และระยะเวลาที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ นอกจากนี้ ยังสามารถพบข้อมูลตามที่ MCC รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิที่บุคคลได้รับ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับที่ 1 90/2018.