Chuyển đến nội dung chính
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh.
Bộ Tư pháp · 26.02.2024

Gia hạn giấy phép cư trú cho người Ukraine

Gia hạn thời hạn hiệu lực của giấy phép cư trú dựa trên sự ra đi hàng loạt

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định gia hạn hiệu lực của Điều 44 của Đạo luật Người nước ngoài về bảo vệ tập thể nguyên nhân di cư hàng loạt khỏi Ukraine do cuộc xâm lược của Nga. Gia hạn có hiệu lực đến ngày 2 tháng 3 năm 2025.

Mỗi người đều cần phải chụp ảnh để được gia hạn giấy phép.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về việc gia hạn giấy phép:

Tiếng Ukraina: Gia hạn thời hạn hiệu lực của giấy phép cư trú trên cơ sở xuất cảnh hàng loạt

Tiếng Iceland: Framlenging dvalarleyfa veena ålåsfågål