Chuyển đến nội dung chính
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh.
Trung tâm thông tin đa văn hóa

Thông báo về quyền riêng tư

Thông báo về quyền riêng tư của Trung tâm Thông tin Đa văn hóa (MCC) cho biết MCC thu thập thông tin cá nhân nào về các cá nhân cho các hoạt động của mình và cho mục đích gì. Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của các cá nhân và coi trọng vấn đề đó.

MCC rất chú trọng đến việc tôn trọng quyền của những người nhận dịch vụ của cơ quan và rằng tất cả quá trình xử lý thông tin cá nhân luôn tuân theo các luật và quy định hiện hành. Thông báo về quyền riêng tư của MCC cho biết MCC thu thập thông tin cá nhân nào về các cá nhân cho các hoạt động của mình và cho mục đích gì.

Bạn cũng có thể tìm thông tin về những người nhận thông tin khác và thời gian lưu trữ thông tin. Ngoài ra, thông tin có thể được tìm thấy trên cơ sở mà MCC thu thập thông tin cá nhân, những quyền mà cá nhân được hưởng và thông tin quan trọng khác liên quan đến Đạo luật về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu Cá nhân số. 90/2018.