Ale nan kontni prensipal la
Paj sa a te tradui otomatikman soti nan lang angle.
Sant enfòmasyon miltikiltirèl

Sou nou

Objektif Sant Enfòmasyon Miltikiltirèl (MCC) se pou pèmèt chak moun vin yon manm aktif nan sosyete Icelandic, kèlkeswa background yo oswa kote yo soti.

Sou sit entènèt sa a, MCC a bay enfòmasyon sou anpil aspè nan lavi chak jou ak administrasyon nan Islann epi li bay sipò konsènan demenaje ale ak soti nan Islann.

MCC bay sipò, konsèy ak enfòmasyon an koneksyon avèk pwoblèm imigran ak refijye nan Islann bay moun, asosyasyon, konpayi yo ak otorite yo Icelandic.

Wòl MCC a

Wòl MCC a se fasilite entèrelasyon ant moun ki gen diferan rasin ak amelyore sèvis yo bay imigran k ap viv nan Islann.

  • Bay gouvènman an, enstitisyon, konpayi, asosyasyon ak moun yo konsèy ak enfòmasyon an koneksyon avèk pwoblèm imigran yo.
  • Konseye minisipalite yo nan aksepte imigran ki deplase nan minisipalite a.
  • Enfòme imigran yo sou dwa ak obligasyon yo.
  • Siveye devlopman pwoblèm imigrasyon nan sosyete a, tankou rasanbleman enfòmasyon, analiz ak difizyon enfòmasyon.
  • Soumèt bay minis yo, Komisyon Konsèy Imigrasyon an ak lòt otorite gouvènman yo, sijesyon ak pwopozisyon pou mezi ki vize pou pèmèt tout moun yo patisipe aktif nan sosyete a, kèlkeswa nasyonalite oswa orijin.
  • Konpile yon rapò anyèl bay Minis la sou pwoblèm imigrasyon.
  • Siveye pwogrè pwojè ki tabli nan yon rezolisyon palmantè sou yon plan aksyon nan zafè imigrasyon.
  • Travay lo bann lezot proze an konformite avek bann lobzektif Lalwa e en rezolisyon parlmanter lo en plan daksyon dan zafer imigrasyon e osi an konformite avek en desizyon plitar par Minis.

Wòl MCC jan sa dekri nan lwa a (Icelandic sèlman)

Nòt: Nan dat 1 avril 2023, MCC te rantre nan Direksyon Travay la . Lwa ki kouvri pwoblèm imigran yo te mete ajou epi kounye a reflete chanjman sa a.

Konsèy

Sant Enfòmasyon Miltikiltirèl la ap dirije yon sèvis konsèy epi anplwaye li yo la pou ede w. Sèvis la gratis epi konfidansyèl. Nou gen konseye ki pale angle, Polonè, Panyòl, Arab, Italyen, Estonyen, Ris ak Icelandic.

Anplwaye

Sèvis refijye ak konsiltan pwofesyonèl pou moun k ap travay nan domèn sèvis refijye yo

Auður Loftsdóttir / audur.loftsdottir@vmst.is

Espesyalis - zafè refijye

Belinda Karlsdóttir / belinda.karlsdottir@vmst.is

Espesyalis - zafè refijye

Daryna Bakulina / daryna.bakulina@vmst.is

Espesyalis - zafè refijye

Jóhanna Vilborg Ingvarsdóttir / johanna.v.ingvardottir@vmst.is

Espesyalis - zafè refijye

Sigrún Erla Egilsdóttir / sigrun.erla.egilsdottir@vmst.is

Espesyalis - zafè refijye

Kontakte: refugee@vmst.is / (+354) 450-3090

Konseye yo

Alvaro (panyòl ak angle)

Janina (Polonè, Icelandic ak Angle)

Sali (Arab ak Angle)

Svitlana (Ikrenyen, Ris, Polonè, Angle)

Tatiana (Ikrenyen, Ris, Angle, Icelandic)

Valerie (Ikrenyen, Ris, Angle, Icelandic)

Kontakte: mcc@vmst.is / (+354) 450-3090 / sit entènèt chat ti wonn

IT ak pibliye

Björgvin Hilmarsson

Kontakte: it-fjolmenningarsvid@vmst.is / (+354) 450-3090

Manadjè divizyon

Inga Sveinsdóttir

Kontakte: inga.sveinsdottir@vmst.is / (+354) 531-7419

Telefòn ak lè biwo

Ou ka mande plis enfòmasyon ak sipò lè w kontakte nou lè w rele (+354) 450-3090.

Biwo nou an louvri ant 09:00 ak 15:00, lendi rive jedi men ant 09:00 ak 12:00 vandredi.

Adrès

Sant enfòmasyon miltikiltirèl

Grensásvegur 9

108 Reykjavík

Nimewo ID: 700594-2039

Kote nou sou kat la

Règleman ak enstriksyon yo