Скокни до главната содржина
Оваа страница е автоматски преведена од англиски.
Мултикултурен информативен центар

Известување за приватност

Известувањето за приватност на Мултикултурниот информативен центар (МЦЦ) наведува кои лични информации МКЦ ги собира за поединци за своите активности и за која цел. Се грижиме за приватноста на поединците и ја сфаќаме сериозно.

ССК става голем акцент на почитувањето на правата на оние кои ги добиваат услугите на агенцијата и дека целата обработка на личните информации е во секое време во согласност со важечките закони и прописи. Во известувањето за приватност на МКЦ се наведува кои лични информации ССК ги собира за поединци за своите активности и за која цел.

Можете исто така да најдете информации за други примачи на информациите и колку долго се складирани. Дополнително, може да се најдат информации врз основа на кои ССК собира лични податоци, какви права уживаат поединците и други важни информации поврзани со Законот за заштита и обработка на лични податоци бр. 90/2018 година.