Lompat ke kandungan utama
Halaman ini telah diterjemahkan secara automatik daripada bahasa Inggeris.
Kotak alat

Bahan yang diterbitkan

Di sini anda boleh menemui semua jenis bahan dari Pusat Maklumat Pelbagai Budaya. Gunakan jadual kandungan untuk melihat perkara yang ditawarkan oleh bahagian ini.

Risalah maklumat untuk pelarian

Fyrstu skrefin - Maklumat penting untuk mereka yang berpindah ke Iceland

Buku panduan dan kit alat UNHCR dalam bahasa Iceland

Di sekolah - Buku kecil mewarna

Pusat Maklumat Pelbagai Budaya - Dasar dan arahan

Rancangan untuk penerimaan penduduk asal asing

Kecekapan budaya