Lompat ke kandungan utama
Halaman ini telah diterjemahkan secara automatik daripada bahasa Inggeris.
Pusat Maklumat Pelbagai Budaya

Notis privasi

Pusat Maklumat Pelbagai Budaya / Direktorat Buruh, mempunyai keperluan ketat untuk keselamatan semasa memproses maklumat peribadi dan bahawa kerahsiaan maklumat dan kerahsiaan dikekalkan mengikut undang-undang, peraturan dan dasar keselamatannya sendiri.

Nota: Pada 1. April, 2023, Pusat Maklumat Pelbagai Budaya bergabung dengan Direktorat Buruh . Undang-undang yang meliputi isu pendatang telah dikemas kini dan kini mencerminkan perubahan ini. Notis Privasi Direktorat Buruh kini terpakai untuk agensi yang digabungkan.

Direktorat Buruh bertanggungjawab untuk semua pemprosesan data peribadi yang dijalankan oleh agensi. Agensi Buruh adalah perlu untuk bekerja dengan data peribadi individu untuk menjalankan tugas berkanunnya. Organisasi mempunyai keperluan ketat untuk keselamatan semasa memproses maklumat peribadi dan kerahsiaan maklumat dan kerahsiaan dikekalkan mengikut undang-undang, peraturan dan dasar keselamatannya sendiri.

Di sini anda boleh menemui dasar privasi dan keselamatan agensi: Persónuvernd og öryggisstefna (dalam bahasa Iceland sahaja)

Organisasi mempunyai keperluan ketat untuk keselamatan apabila memproses maklumat peribadi.