Lompat ke kandungan utama
Halaman ini telah diterjemahkan secara automatik daripada bahasa Inggeris.
Pusat Maklumat Pelbagai Budaya

Notis privasi

Notis privasi Multicultural Information Centre (MCC) menyatakan maklumat peribadi yang MCC kumpulkan tentang individu untuk aktivitinya dan untuk tujuan apa. Kami mengambil berat tentang privasi individu dan mengambil serius.

MCC memberi penekanan yang besar untuk menghormati hak mereka yang menerima perkhidmatan agensi dan bahawa semua pemprosesan maklumat peribadi adalah pada setiap masa mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Notis privasi MCC menyatakan maklumat peribadi yang MCC kumpulkan tentang individu untuk aktivitinya dan untuk tujuan apa.

Anda juga boleh mencari maklumat tentang penerima maklumat lain dan berapa lama maklumat itu disimpan. Di samping itu, maklumat boleh didapati atas dasar MCC mengumpul maklumat peribadi, hak yang dinikmati oleh individu dan maklumat penting lain yang berkaitan dengan Akta Perlindungan dan Pemprosesan Data Peribadi no. 90/2018.