Gxumela kokuqukethwe okuyinhloko
Leli khasi lihunyushwe ngokuzenzakalelayo lisuka esiNgisini.
Multicultural Information Centre

Isaziso Sobumfihlo

Isaziso sobumfihlo se-Multicultural Information Centre's (MCC) sisho ukuthi yiluphi ulwazi lomuntu siqu oluqoqwa yi-MCC ngabantu ngabanye ngemisebenzi yabo nokuthi ngaziphi izinjongo. Siyakukhathalela ubumfihlo babantu ngabanye futhi sikuthatha ngokungathi sína.

I-MCC igcizelela kakhulu ukuhlonipha amalungelo alabo abathola izinsiza ze-ejensi nokuthi konke ukucutshungulwa kolwazi lomuntu siqu ngaso sonke isikhathi kuhambisana nemithetho nezimiso ezisebenzayo. Isaziso sobumfihlo se-MCC sisho ukuthi yiluphi ulwazi lomuntu siqu oluqoqwa yi-MCC ngabantu ngabanye ngemisebenzi yabo nokuthi ngaziphi izinjongo.

Ungathola futhi ulwazi mayelana nabanye abamukeli bolwazi nokuthi lugcinwa isikhathi esingakanani. Ukwengeza, ulwazi lungatholakala kusisekelo sokuthi i-MCC iqoqa ulwazi lomuntu siqu, yimaphi amalungelo abantu abawajabulelayo kanye nolunye ulwazi olubalulekile oluhlobene noMthetho Wokuvikelwa Kwedatha Yakho kanye Nokucubungula No. 90/2018.