Gxumela kokuqukethwe okuyinhloko
Leli khasi lihunyushwe ngokuzenzakalelayo lisuka esiNgisini.

Imiphumela Yokusesha