გადადით მთავარ შინაარსზე
ეს გვერდი ავტომატურად ითარგმნა ინგლისურიდან.
მულტიკულტურული საინფორმაციო ცენტრი

კონფიდენციალურობის შეტყობინება

მულტიკულტურული საინფორმაციო ცენტრის (MCC) კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში მითითებულია, თუ რა პერსონალურ ინფორმაციას აგროვებს MCC ინდივიდების შესახებ თავისი საქმიანობისთვის და რა მიზნით. ჩვენ ვზრუნავთ ინდივიდების კონფიდენციალურობაზე და სერიოზულად ვეკიდებით მას.

MCC დიდ ყურადღებას აქცევს იმ პირთა უფლებების პატივისცემას, ვინც იღებს სააგენტოს მომსახურებას და რომ პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება ნებისმიერ დროს ხდება მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად. MCC-ის კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში მითითებულია, თუ რა პერსონალურ ინფორმაციას აგროვებს MCC ინდივიდების შესახებ თავისი საქმიანობისთვის და რა მიზნით.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ინფორმაცია ინფორმაციის სხვა მიმღებების შესახებ და რამდენი ხანი ინახება იგი. გარდა ამისა, შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც MCC აგროვებს პერსონალურ ინფორმაციას, რა უფლებებით სარგებლობენ პირები და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და დამუშავების შესახებ აქტთან N. 90/2018 წ.