გადადით მთავარ შინაარსზე
ეს გვერდი ავტომატურად ითარგმნა ინგლისურიდან.
მულტიკულტურული საინფორმაციო ცენტრი

კონფიდენციალურობის შეტყობინება

მულტიკულტურული საინფორმაციო ცენტრის (MCC) კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში მითითებულია, თუ რა პერსონალურ ინფორმაციას აგროვებს MCC ინდივიდების შესახებ თავისი საქმიანობისთვის და რა მიზნით. ჩვენ ვზრუნავთ ინდივიდების კონფიდენციალურობაზე და სერიოზულად ვეკიდებით მას.

MCC დიდ ყურადღებას აქცევს იმ პირთა უფლებების პატივისცემას, ვინც იღებს სააგენტოს მომსახურებას და რომ პერსონალური ინფორმაციის ყველა დამუშავება ყოველთვის მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად ხდება. MCC-ის კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში მითითებულია, თუ რა პერსონალურ ინფორმაციას აგროვებს MCC ინდივიდების შესახებ თავისი საქმიანობისთვის და რა მიზნით.

ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ინფორმაცია ინფორმაციის სხვა მიმღებების შესახებ და რამდენი ხანი ინახება იგი. გარდა ამისა, შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია იმის საფუძველზე, რომ MCC აგროვებს პერსონალურ ინფორმაციას, რა უფლებებით სარგებლობენ პირები და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და დამუშავების შესახებ აქტთან N. 90/2018 წ.