Mur għall-kontenut prinċipali
Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament mill-Ingliż.
Ċentru ta' Informazzjoni Multikulturali

Avviż ta' Privatezza

L-avviż tal-privatezza taċ-Ċentru ta' Informazzjoni Multikulturali (MCC) jgħid liema informazzjoni personali jiġbor l-MCC dwar individwi għall-attivitajiet tiegħu u għal liema skop. Aħna nieħdu ħsieb il-privatezza tal-individwi u nieħduha bis-serjetà.

L-MCC jagħmel enfasi kbira fuq ir-rispett tad-drittijiet ta’ dawk li jirċievu s-servizzi tal-aġenzija u li l-ipproċessar kollu tal-informazzjoni personali huwa f’kull ħin skont il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli. L-avviż tal-privatezza tal-MCC jgħid liema informazzjoni personali jiġbor l-MCC dwar individwi għall-attivitajiet tiegħu u għal liema skop.

Tista 'ssib ukoll informazzjoni dwar riċevituri oħra tal-informazzjoni u kemm din tkun maħżuna. Barra minn hekk, informazzjoni tista’ tinstab fuq il-bażi li fuqha l-MCC tiġbor informazzjoni personali, liema drittijiet igawdu l-individwi u informazzjoni importanti oħra relatata mal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Ipproċessar tad-Data Personali nru. 90/2018.