Mur għall-kontenut prinċipali
Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament mill-Ingliż.
Ċentru ta' Informazzjoni Multikulturali

Fuqna

L-għan taċ-Ċentru ta' Informazzjoni Multikulturali (MCC) huwa li jippermetti lil kull individwu jsir membru attiv tas-soċjetà Iżlandiża, irrispettivament mill-isfond jew minn fejn jiġi.

Fuq din il-websajt l-MCC jipprovdi informazzjoni dwar bosta aspetti tal-ħajja ta’ kuljum u l-amministrazzjoni fl-Islanda u jipprovdi appoġġ fir-rigward ta’ ċaqliq lejn u mill-Islanda.

L-MCC jipprovdi appoġġ, pariri u informazzjoni b’rabta ma’ kwistjonijiet ta’ immigranti u refuġjati fl-Islanda lil individwi, assoċjazzjonijiet, kumpaniji u lill-awtoritajiet Iżlandiżi.

Rwol tal-MCC

Ir-rwol tal-MCC huwa li jiffaċilita l-interrelazzjonijiet bejn nies ta’ għeruq differenti u li jsaħħaħ is-servizzi lill-immigranti li jgħixu fl-Islanda.

  • L-għoti ta' pariri u informazzjoni lill-gvern, istituzzjonijiet, kumpaniji, assoċjazzjonijiet u individwi b'rabta ma' kwistjonijiet ta' immigranti.
  • Tagħti pariri lill-muniċipalitajiet biex jaċċettaw immigranti li jmorru fil-muniċipalità.
  • L-immigranti jiġu infurmati bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom.
  • Tissorvelja l-iżvilupp tal-kwistjonijiet tal-immigrazzjoni fis-soċjetà, inkluż il-ġbir tal-informazzjoni, l-analiżi u t-tixrid tal-informazzjoni.
  • Il-preżentazzjoni lill-ministri, lill-Bord tal-Immigrazzjoni u awtoritajiet oħra tal-gvern, suġġerimenti u proposti għal miżuri mmirati li jippermettu lill-individwi kollha jkunu parteċipanti attivi fis-soċjetà, irrispettivament min-nazzjonalità jew l-oriġini.
  • Iġbor rapport annwali lill-Ministru dwar kwistjonijiet ta’ immigrazzjoni.
  • Tissorvelja l-progress ta' proġetti stabbiliti f'riżoluzzjoni parlamentari dwar pjan ta' azzjoni fi kwistjonijiet ta' immigrazzjoni.
  • Ħidma fuq proġetti oħra skont l-għanijiet tal-liġi u riżoluzzjoni parlamentari dwar pjan ta’ azzjoni fi kwistjonijiet tal-immigrazzjoni u anke skont deċiżjoni oħra mill-Ministru.

Ir-rwol tal-MCC kif deskritt fil-liġi (Islandiż biss)

Nota: Fl-1. ta’ April, 2023, MCC ingħaqdet mad -Direttorat tax-Xogħol . Il-liġijiet li jkopru kwistjonijiet tal-immigranti ġew aġġornati u issa jirriflettu din il-bidla.

Persunal

Pariri

Alvaro

Daryna

Ġanina

Sali

Kuntatt: mcc@mcc.is / (+354) 450-3090 / www.mcc.is

Servizzi għar-refuġjati u konsulenti professjonali għal nies li jaħdmu fil-qasam tas-servizzi tar-refuġjati

Inga Sveinsdóttir / inga.sveinsdottir@mcc.is

Maniġer tal-proġett – affarijiet tar-refuġjati

Jóhanna Vilborg Ingvarsdóttir / johanna.v.ingvardottir@mcc.is

Speċjalista – affari tar-refuġjati

Sigrún Erla Egilsdóttir / sigrun.erla.egilsdottir@mcc.is

Speċjalista – affari tar-refuġjati

Kuntatt: refugee@mcc.is / (+354) 450-3090

Servizzi ta’ akkoljenza għall-Ukraini fiċ-Ċentru ta’ Akkoljenza ta’ Domus Medica

Iryna

Svitlana

Tatiana

Valerie

Kuntatt: ukraine@mcc.is / (+354) 450-3090

IT u pubblikazzjoni

Björgvin Hilmarsson

Kuntatt: it@mcc.is / (+354) 450-3090

Direttur

Nichole Leigh Mosty

Kuntatt: nichole.l.mosty@mcc.is / (+354) 450-3090

Ħinijiet tat-telefon u tal-uffiċċju

Aktar informazzjoni u appoġġ jistgħu jintalbu billi tikkuntattjana billi ċċempel (+354) 450-3090.

L-uffiċċju tagħna huwa miftuħ matul il-ġimgħa mid-9am-4pm.

Indirizz

Ċentru multikulturali

Arnagata 2-4

400 Ísafjörður

Numru tas-sigurtà soċjali: 521212-0630

Il-post tagħna fuq il-mappa

Politiki u struzzjonijiet