Tumalon sa pangunahing nilalaman
Ang pahinang ito ay awtomatikong isinalin mula sa Ingles.
Multicultural Information Center

Tungkol sa atin

Ang layunin ng Multicultural Information Center (MCC) ay bigyang-daan ang bawat indibidwal na maging aktibong miyembro ng lipunang Icelandic, anuman ang background o kung saan sila nanggaling.

Sa website na ito ang MCC ay nagbibigay ng impormasyon sa maraming aspeto ng pang-araw-araw na buhay at pangangasiwa sa Iceland at nagbibigay ng suporta tungkol sa paglipat papunta at mula sa Iceland.

Ang MCC ay nagbibigay ng suporta, payo at impormasyon kaugnay ng mga isyu sa imigrante at refugee sa Iceland sa mga indibidwal, asosasyon, kumpanya at mga awtoridad sa Iceland.

Tungkulin ng MCC

Ang tungkulin ng MCC ay upang mapadali ang mga ugnayan sa pagitan ng mga taong may iba't ibang pinagmulan at pahusayin ang mga serbisyo sa mga imigrante na naninirahan sa Iceland.

  • Pagbibigay ng payo at impormasyon sa gobyerno, mga institusyon, kumpanya, asosasyon at indibidwal na may kaugnayan sa mga isyu sa imigrante.
  • Payuhan ang mga munisipyo sa pagtanggap ng mga imigrante na lumipat sa munisipyo.
  • Ipaalam sa mga imigrante ang kanilang mga karapatan at obligasyon.
  • Subaybayan ang pagbuo ng mga isyu sa imigrasyon sa lipunan, kabilang ang pangangalap ng impormasyon, pagsusuri at pagpapakalat ng impormasyon.
  • Pagsusumite sa mga ministro, Lupon ng Imigrasyon at iba pang awtoridad ng gobyerno, mga mungkahi at panukala para sa mga hakbang na naglalayong bigyang-daan ang lahat ng indibidwal na maging aktibong kalahok sa lipunan, anuman ang nasyonalidad o pinagmulan.
  • Gumawa ng taunang ulat sa Ministro tungkol sa mga isyu sa imigrasyon.
  • Subaybayan ang progreso ng mga proyektong itinakda sa isang parliamentaryong resolusyon sa isang plano ng aksyon sa mga usapin sa imigrasyon.
  • Magtrabaho sa iba pang mga proyekto alinsunod sa mga layunin ng batas at isang parlyamentaryo na resolusyon sa isang plano ng aksyon sa mga usapin sa imigrasyon at alinsunod din sa karagdagang desisyon ng Ministro.

Ang tungkulin ng MCC gaya ng inilarawan sa batas (Icelandic lang)

Tandaan: Noong 1. ng Abril, 2023, pinagsama ang MCC sa The Directorate of Labor . Ang mga batas na sumasaklaw sa mga isyu ng imigrante ay na-update at ngayon ay nagpapakita ng pagbabagong ito.

Mga tauhan

Pagpapayo

Alvaro

Daryna

Janina

Sali

Makipag-ugnayan sa: mcc@mcc.is / (+354) 450-3090 / www.mcc.is

Mga serbisyo ng refugee at mga propesyonal na consultant para sa mga taong nagtatrabaho sa larangan ng mga serbisyo ng refugee

Inga Sveinsdóttir / inga.sveinsdottir@mcc.is

Tagapamahala ng proyekto - mga gawain sa refugee

Jóhanna Vilborg Ingvarsdóttir / johanna.v.ingvardottir@mcc.is

Espesyalista – refugee affair

Sigrún Erla Egilsdóttir / sigrun.erla.egilsdottir@mcc.is

Espesyalista – refugee affair

Makipag-ugnayan sa: refugee@mcc.is / (+354) 450-3090

Mga serbisyo sa pagtanggap para sa mga Ukrainians sa Domus Medica Reception Center

Iryna

Svitlana

Tatiana

Valerie

Makipag-ugnayan sa: ukraine@mcc.is / (+354) 450-3090

IT at paglalathala

Björgvin Hilmarsson

Makipag-ugnayan sa: it@mcc.is / (+354) 450-3090

Direktor

Nichole Leigh Mosty

Makipag-ugnayan sa: nichole.l.mosty@mcc.is / (+354) 450-3090

Oras ng telepono at opisina

Maaaring humiling ng karagdagang impormasyon at suporta sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pagtawag sa (+354) 450-3090.

Bukas ang aming opisina tuwing weekdays 9am-4pm.

Address

Multicultural center

Arnagata 2-4

400 Ísafjörður

Numero ng social security: 521212-0630

Ang aming lokasyon sa mapa

Mga patakaran at tagubilin