Shkoni te përmbajtja kryesore
Kjo faqe është përkthyer automatikisht nga anglishtja.
Qendra Informative Multikulturore

Njoftimi i privatësisë

Njoftimi i privatësisë i Qendrës së Informacionit Multikulturor (MCC) thotë se çfarë informacioni personal mbledh MCC për individët për aktivitetet e tij dhe për çfarë qëllimi. Ne kujdesemi për privatësinë e individëve dhe e marrim atë seriozisht.

MCC vendos theks të madh në respektimin e të drejtave të atyre që marrin shërbimet e agjencisë dhe se i gjithë përpunimi i informacionit personal është në çdo kohë në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi. Njoftimi i privatësisë i MCC-së thekson se çfarë informacioni personal mbledh MCC për individët për aktivitetet e tij dhe për çfarë qëllimi.

Ju gjithashtu mund të gjeni informacione për marrës të tjerë të informacionit dhe për sa kohë është ruajtur. Përveç kësaj, informacioni mund të gjendet mbi bazën mbi të cilën MCC mbledh informacione personale, cilat të drejta gëzojnë individët dhe informacione të tjera të rëndësishme në lidhje me Ligjin për Mbrojtjen dhe Përpunimin e të Dhënave Personale nr. 90/2018.