Dhia mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Nplooj ntawv no tau muab txhais ua lus Askiv.
Ministry of Justice · 26.02.2024

Extension daim ntawv tso cai nyob rau Ukrainians

Kev ncua sij hawm siv tau ntawm daim ntawv tso cai nyob raws li kev tawm mus ntau

Tus Minister of Justice tau txiav txim siab mus txuas ntxiv lub sijhawm siv tau ntawm Tshooj 44 ntawm Txoj Cai Aliens , ntawm kev tiv thaiv kev sib koom ua ke ntawm kev tsiv teb tsaws chaw los ntawm Ukraine, vim muaj kev cuam tshuam ntawm Russia. Qhov txuas ntxiv siv tau mus txog Lub Peb Hlis 2, 2025.

Txhua tus thiab txhua tus yuav tsum tau txais lawv cov duab thaij kom thiaj li tau txais daim ntawv tso cai txuas ntxiv.

Hauv qab no koj pom cov ntaub ntawv ntxiv txog daim ntawv tso cai txuas ntxiv:

Ukrainian: Extension ntawm lub sij hawm siv tau ntawm daim ntawv tso cai nyob rau hauv lub hauv paus ntawm loj tawm mus

Icelandic: Framlinging dvalarleyfa væna ålåsfågål