Үндсэн агуулга руу шилжих
Энэ хуудсыг англи хэлнээс автоматаар орчуулсан.
Иргэншил - Исландын шалгалт · 15.09.2023

Иргэншил хүссэн хүмүүст зориулсан Исландын шалгалт

Исландын иргэншил хүсэгчдийн дараагийн шалгалтыг 2023 оны 11-р сард авна.

Бүртгэл есдүгээр сарын 21-нд эхэлнэ. Шалгалт бүрт цөөн тоогоор элсүүлнэ.

Бүртгэл 11-р сарын 2-нд дуусна.

Бүртгэлийн хугацаа дууссанаас хойш шалгалтад бүртгүүлэх боломжгүй.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мимир хэлний сургуулийн вэбсайтаас авна уу.

Исландын иргэншил хүсэгчдийн шалгалтыг жилд хоёр удаа хавар, намрын улиралд зохион байгуулдаг. Мимир хэлний сургууль нь Үндэсний Боловсролын Хүрээлэнгийн иргэний харьяаллын шалгалтын хэрэгжилтийг хариуцдаг.

Бүртгэл, төлбөрийн талаар Боловсролын үндэсний газраас тогтоосон журмын дагуу ажил хийгдэж байна.