Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Raýatlyk - Islandiýa synagy · 15.09.2023

Raýatlyk üçin ýüz tutýanlar üçin Islandiýa synagy

Islandiýa raýatlygy üçin ýüz tutýanlar üçin Islandiýa üçin indiki synag 2023-nji ýylyň noýabr aýynda geçiriler.

Registrasiýa 21-nji sentýabrda başlar. Her synag tapgyrynda çäkli san kabul ediler.

Registrasiýa 2-nji noýabrda tamamlanýar.

Hasaba alyş möhletinden soň ekzamen üçin hasaba durmak mümkin däl.

Mímir dil mekdebiniň web sahypasynda has giňişleýin maglumat.

Islandiýa raýatlygy üçin dalaşgärler üçin Islandiýada synaglar ýylda iki gezek, ýazda we güýzde geçirilýär. Mimir dili mekdebi, Milli bilim instituty üçin raýatlyk synaglarynyň geçirilmegine jogapkärdir.

Iş Milli bilim gullugy tarapyndan hasaba alyş we tölegler babatynda kesgitlenen düzgünlere laýyklykda amala aşyrylýar.