Gxumela kokuqukethwe okuyinhloko
Leli khasi lihunyushwe ngokuzenzakalelayo lisuka esiNgisini.
Ibhokisi lamathuluzi

Izinto ezishicilelwe

Lapha ungathola zonke izinhlobo zezinto ezivela ku-Multicultural Information Centre. Sebenzisa ithebula lokuqukethwe ukuze ubone ukuthi lesi sigaba sizokunikezani.

Izincwajana zolwazi zababaleki

Fyrstu skrefin - Ulwazi olubalulekile kulabo abathuthela e-Iceland

Ibhuku lesandla le-UNHCR kanye nekhithi yamathuluzi ngesi-Icelandic

Esikoleni - Ibhukwana lemibala

Isikhungo Sokwaziswa Kwamasiko Ahlukene - Izinqubomgomo nemiyalelo

Hlela ukwamukela abahlali abavela kwamanye amazwe

Amakhono amasiko