Үндсэн агуулга руу шилжих
Энэ хуудсыг англи хэлнээс автоматаар орчуулсан.
Иргэншил - Исландын шалгалт · 26.02.2024

Иргэншил - Исланд хэлний шалгалт

Энэ хаврын Исланд хэлний шалгалтын бүртгэл гуравдугаар сарын 8-нд эхэлнэ. Бүртгэл 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 19-нд дуусна.

Бүртгэлийн хугацаа дууссаны дараа шалгалтад бүртгүүлэх боломжгүй.

Хаврын шалгалтын товыг доор харуулав.

  • Рейкьявик 2024 оны 5-р сарын 21-29-ний 9:00, 13:00
  • Ísafjördur 2024 оны 5-р сарын 14-ний 13:00 цагт
  • Egilsstadir 2024 оны 5-р сарын 15-ны 13:00 цагт
  • Акурейри 2024 оны 5-р сарын 16-ны 13:00 цаг

Төлбөрийг төлж дуустал иргэний харьяаллын шалгалтын бүртгэл хүчингүй болохыг анхаарна уу.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мимир хэлний сургуулийн вэбсайтаас авах боломжтой.