Chuyển đến nội dung chính
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh.
Quốc tịch - Kỳ thi tiếng Iceland · 26.02.2024

Quốc tịch – Kỳ thi tiếng Iceland

Đăng ký tham gia kỳ thi tiếng Iceland vào mùa xuân này, bắt đầu vào ngày 8 tháng 3. Việc đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 4 năm 2024.

Không thể đăng ký dự thi sau khi thời hạn đăng ký đã trôi qua.

Dưới đây là ngày thi mùa xuân:

  • Reykjavík Ngày 21-29 tháng 5 năm 2024 lúc 9:00 sáng và 1:00 chiều
  • Ísafjörður 14 tháng 5 năm 2024 lúc 13:00
  • Egilsstaðir 15 tháng 5 năm 2024 lúc 13:00
  • Akureyri Ngày 16 tháng 5 năm 2024 lúc 1:00 chiều

Xin lưu ý rằng việc đăng ký kiểm tra quốc tịch không có hiệu lực cho đến khi hoàn tất thanh toán.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web của trường ngoại ngữ Mímir .