Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Raýatlyk - Islandiýa synagy · 26.02.2024

Raýatlyk - Islandiýa dili synaglary

Islandiýa dili synaglaryna şu ýazda ýazylmak 8-nji martda başlar. Hasaba alyş 2024-nji ýylyň 19-njy aprelinde tamamlanýar.

Hasaba alyş möhleti geçensoň ekzamen üçin hasaba durmak mümkin däl.

Ine, aşakda ýazky synaglaryň senesi:

  • Reýkýawik 2024-nji ýylyň 21-29-njy maýy ir sagat 9: 00-da we agşam 1: 00-da
  • Ísafjörður 2024-nji ýylyň 14-nji maýy 13: 00-da
  • Egilsstaðir 2024-nji ýylyň 15-nji maýy 13: 00-da
  • Akureýri 2024-nji ýylyň 16-njy maýy, sagat 1: 00-da

Töleg gutarýança raýatlyk synagyna ýazylmagyň dogry däldigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Has giňişleýin maglumaty Mimir dil mekdebiniň web sahypasynda tapyp bilersiňiz.