ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หน้านี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติจากภาษาอังกฤษ
กระทรวงยุติธรรม · 26.02.2024

การขยายเวลาใบอนุญาตผู้พำนักสำหรับชาวยูเครน

การขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ตามการออกเดินทางจำนวนมาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ ตัดสินใจขยายระยะเวลาบังคับใช้ของมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติคนต่างด้าว เกี่ยวกับสาเหตุการคุ้มครองโดยรวมของการอพยพจำนวนมากออกจากยูเครน เนื่องจากการรุกรานของรัสเซีย การขยายเวลามีผลจนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2025

แต่ละคนและทุกคนจะต้องถ่ายรูปเพื่อขยายใบอนุญาต

ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต:

ภาษายูเครน: การขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่บนพื้นฐานของการออกเดินทางจำนวนมาก

ไอซ์แลนด์: Framlenging dvalarleyfa væna ålåsfågål