Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Gurallar gutusy

Çap edilen material

Bu ýerde köp medeniýetli maglumat merkezinden her dürli material tapyp bilersiňiz. Bu bölümiň hödürleýän zadyny görmek üçin mazmun tablisasyny ulanyň.

Bosgunlar üçin maglumat broşýuralary

Fyrstu skrefin - Islandiýa göçýänler üçin möhüm maglumatlar

BMG BMCK-yň gollanmasy we Islandiýa

Mekdepde - Reňk kitapçasy

Köp medeniýetli maglumat merkezi - Syýasat we görkezmeler

Daşary ýurtly ýaşaýjylary kabul etmegiň meýilnamasy

Medeni başarnyk