Chuyển đến nội dung chính
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh.
Quốc tịch - Kỳ thi tiếng Iceland · 15.09.2023

Kỳ thi tiếng Iceland dành cho người nộp đơn xin quốc tịch

Kỳ thi tiếng Iceland tiếp theo dành cho những người nộp đơn xin quốc tịch Iceland sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2023.

Việc đăng ký bắt đầu vào ngày 21 tháng 9. Một số lượng hạn chế sẽ được thừa nhận trong mỗi vòng thử nghiệm.

Việc đăng ký kết thúc vào ngày 2 tháng 11.

Không thể đăng ký dự thi sau thời hạn đăng ký.

Thông tin thêm trên trang web của trường ngoại ngữ Mímir.

Các kỳ thi bằng tiếng Iceland dành cho người nộp đơn xin quốc tịch Iceland được tổ chức hai lần một năm, vào mùa xuân và mùa thu. Trường ngoại ngữ Mímir phụ trách tổ chức kỳ thi công dân cho Viện Giáo dục Quốc gia.

Công việc được thực hiện theo các quy tắc do Cơ quan Giáo dục Quốc gia đặt ra về đăng ký và thanh toán.