പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക
ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ലൈബ്രറികളും സംസ്കാരവും · 09.02.2024

ഈ വസന്തകാലത്ത് റെയ്ക്ജാവിക് സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ഇവൻ്റുകളും സേവനങ്ങളും

സിറ്റി ലൈബ്രറി ഒരു അതിമോഹമായ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു, എല്ലാത്തരം സേവനങ്ങളും നൽകുകയും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പതിവ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം സൗജന്യമായി. ഗ്രന്ഥശാല ജീവിതം കൊണ്ട് അലയടിക്കുകയാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന് ദി സ്റ്റോറി കോർണർ , ഐസ്‌ലാൻഡിക് പ്രാക്ടീസ് , സീഡ് ലൈബ്രറി , ഫാമിലി മോർണിംഗ് എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉണ്ട്.

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമും കാണാം .

കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ലൈബ്രറി കാർഡ്

കുട്ടികൾക്ക് ലൈബ്രറി കാർഡ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മുതിർന്നവർക്കുള്ള വാർഷിക ഫീസ് 3.060 ക്രോണൂർ ആണ്. കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ (പല ഭാഷകളിലും), മാഗസിനുകൾ, സിഡികൾ, ഡിവിഡികൾ, വിനൈൽ റെക്കോർഡുകൾ, ബോർഡ് ഗെയിമുകൾ എന്നിവ കടം വാങ്ങാം.

നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറി കാർഡ് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഹാംഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാഫിനോട് അനുമതി ചോദിക്കേണ്ടതില്ല - എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എപ്പോഴും. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനും ബോർഡ് ഗെയിമുകൾ കളിക്കാനും (ലൈബ്രറിയിൽ ധാരാളം ഗെയിമുകൾ ഉണ്ട്), ചെസ്സ് കളിക്കാനും ഗൃഹപാഠം / റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റ് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും.

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടി ലൈബ്രറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്താം. ഐസ്‌ലാൻഡിക്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്.

ലൈബ്രറി കാർഡുള്ളവർക്ക് ഇ-ലൈബ്രറിയിലേക്ക് സൗജന്യ ആക്സസ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പുസ്തക ശീർഷകങ്ങളും 200-ലധികം പ്രശസ്തമായ മാസികകളും കണ്ടെത്താനാകും.

എട്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങൾ

റെയ്ക്ജാവിക് സിറ്റി ലൈബ്രറിക്ക് നഗരത്തിന് ചുറ്റും എട്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ (ബുക്കുകൾ, സിഡികൾ, ഗെയിമുകൾ മുതലായവ) കടമെടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങാം.

പരുക്കൻ
പ്രെറ്റ്സെൽ
സോൾഹൈമർ
സ്പാങ്
ഗെറുബർഗ്
അൽഫർസാദലൂർ
നദി നഗരം
ക്ലെബർഗ് (പിന്നിലെ പ്രവേശനം, കടലിനോട് അടുത്ത്)

കുട്ടികൾക്ക് ലൈബ്രറി കാർഡ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.