Leum chun phrìomh shusbaint
Chaidh an duilleag seo eadar-theangachadh gu fèin-ghluasadach bhon Bheurla.
Deamocrasaidh gnìomhach · 02.05.2024

Taghaidhean ceann-suidhe ann an Innis Tìle

Thèid taghaidhean ceann-suidhe ann an Innis Tìle a chumail air 1 Ògmhios 2024. Tòisichidh bhòtadh tràth ro latha an taghaidh gun a bhith nas fhaide na 2 Cèitean. Faodaidh bhòtadh tachairt ro latha an taghaidh, leithid le Coimiseanairean Sgìreil no thall thairis.

Airson fiosrachadh mu cò as urrainn bhòtadh, càite an tèid bhòtadh agus mar a bhòtas tu , lorgar an seo air island.is .

Ceanglaichean feumail

Mu na taghaidhean ceann-suidhe anns na meadhanan (ann an Innis Tìle)