ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หน้านี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติจากภาษาอังกฤษ
ประชาธิปไตยที่ใช้งานอยู่ · 02.05.2024

การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศไอซ์แลนด์

การเลือกตั้งประธานาธิบดีในไอซ์แลนด์จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2024 การลงคะแนนล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งจะเริ่มไม่ช้ากว่าวันที่ 2 พฤษภาคม การลงคะแนนเสียงอาจเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง เช่น กับกรรมาธิการเขตหรือในต่างประเทศ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ สถานที่ลงคะแนนเสียง และวิธีการลงคะแนนเสียง สามารถพบได้ที่นี่ที่ island.is

ลิงค์ที่มีประโยชน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสื่อ (ในภาษาไอซ์แลนด์)