Dhia mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Nplooj ntawv no tau muab txhais ua lus Askiv.
Active kev ywj pheej · 02.05.2024

Kev xaiv tsa nom tswv hauv Iceland

Kev xaiv nom tswv hauv tebchaws Iceland yuav muaj nyob rau lub Rau Hli 1, 2024. Kev pov npav ntxov ua ntej hnub xaiv tsa pib tsis pub dhau 2nd ntawm lub Tsib Hlis. Kev pov npav yuav tshwm sim ua ntej hnub xaiv tsa, xws li nrog Cov Thawj Coj Hauv Cheeb Tsam lossis txawv teb chaws.

Yog xav paub txog leej twg tuaj yeem pov npav, xaiv qhov twg thiab yuav pov npav li cas tuaj yeem nrhiav tau ntawm no ntawm Island.is .

Muaj txiaj ntsig txuas

Txog kev xaiv tsa thawj tswj hwm hauv xov xwm (hauv Icelandic)