പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക
ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
സജീവ ജനാധിപത്യം · 02.05.2024

ഐസ്‌ലൻഡിൽ പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഐസ്‌ലാൻഡിലെ പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024 ജൂൺ 1-ന് നടക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിന് മുമ്പുള്ള നേരത്തെയുള്ള വോട്ടിംഗ് മെയ് 2-ന് ശേഷം ആരംഭിക്കും. ജില്ലാ കമ്മീഷണർമാരുമായോ വിദേശത്തോ ഉള്ളതുപോലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വോട്ടിംഗ് നടന്നേക്കാം.

ആർക്കൊക്കെ വോട്ടുചെയ്യാം, എവിടെ വോട്ടുചെയ്യണം, എങ്ങനെ വോട്ടുചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ island.is-ൽ കണ്ടെത്താം .

ഉപയോഗപ്രദമായ ലിങ്കുകൾ

മാധ്യമങ്ങളിൽ (ഐസ്‌ലാൻഡിക് ഭാഷയിൽ) പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച്