Үндсэн агуулга руу шилжих
Энэ хуудсыг англи хэлнээс автоматаар орчуулсан.
Идэвхтэй ардчилал · 02.05.2024

Исландад Ерөнхийлөгчийн сонгууль боллоо

Исландад Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2024 оны 6-р сарын 1-нд болно. Сонгуулийн өдрөөс өмнө хугацаанаас өмнө санал хураалтыг тавдугаар сарын 2-ноос хэтрэхгүй хугацаанд эхлүүлнэ. Санал хураалтыг сонгуулийн өдрөөс өмнө хийж болно, тухайлбал дүүргийн комиссар болон гадаадад.

Хэн санал өгөх, хаана санал өгөх, хэрхэн санал өгөх талаарх мэдээллийг эндээс island.is дээрээс авах боломжтой .

Хэрэгтэй холбоосууд

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр (Исланд хэлээр)