Tumalon sa pangunahing nilalaman
Ang pahinang ito ay awtomatikong isinalin mula sa Ingles.
Aktibong demokrasya · 02.05.2024

Halalan sa pagkapangulo sa Iceland

Ang mga halalan sa pagkapangulo sa Iceland ay gaganapin sa ika-1 ng Hunyo 2024. Maagang pagboto bago magsimula ang araw ng halalan nang hindi lalampas sa ika-2 ng Mayo. Maaaring maganap ang pagboto bago ang araw ng halalan, tulad ng mga Komisyoner ng Distrito o sa ibang bansa.

Para sa impormasyon tungkol sa kung sino ang maaaring bumoto, kung saan bumoto at kung paano bumoto ay matatagpuan dito sa island.is .

Tungkol sa pampanguluhang halalan sa media (sa Icelandic)